Obavijest o objavi Odluke o davanju koncesija za obavljanje djelatnosti televizije i radija

Obavještavamo zainteresiranu javnost da će sutra, 9. travnja
2015., u 13 sati, Vijeće za elektroničke medije javno objaviti
Odluku o davanju koncesija za obavljanje djelatnosti televizije i
radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj
01/15, u prostorijama Agencije za elektroničke medije, Velika
dvorana, IV.kat, Jagićeva 31, Zagreb.