Odricanje od koncesije – Zagorski radio d.o.o. – šire područje grada Oroslavja (G-OL)

Vijeće za elektroničke medije je na 14-15 sjednici,
održanoj 12. ožujka 2015., primilo na znanje dopis nakladnika
radija Zagorski radio d.o.o. kojim obavještava kako se odriče
koncesije za šire područje grada Oroslavja (G-OL).