Odluka o trajnom oduzimanju koncesije – Otočni radio Kornati d.o.o. Murter

Vijeće za elektroničke medije, u postupku nadzora nad radom
nakladnika – OTOČNI RADIO KORNATI d.o.o., Murter, na temelju
članka 76. stavka 1. točke 4. i 6. Zakona o elektroničkim
medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) na
 
8-15 sjednici održanoj 10. veljače 2015.,
donijelo je Odluku o trajnom oduzimanju koncesije za obavljanje
djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Općine
Murter (M-MU)  – trgovačkom društvu OTOČNI RADIO KORNATI
d.o.o.

Odluka (Narodne
novine
broj 20
od 23. veljače 2015.)