Pojašnjenje vezano za natječaj za dodjelu sredstava Fonda 06-14 – pružatelji elektroničkih publikacija

Potaknuti brojnim upitima pružatelja elektroničkih
publikacija da li mogu aplicirati na natječaj 06/14 za dodjelu
sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br.
108 od 10. rujna 2014., s rokom prijave na natječaj 10. listopada
2014., a koji su predali zahtjev za upis u Upisnik koji im još
nije riješen, napominjemo da je sukladno natječaju u točki 2. i
3. definirano tko može biti korisnik sredstava i nemogućnost
dodjele sredstava:

 2. Korisnici sredstava

Podnositelji prijave na ovaj Javni natječaj mogu biti
neprofitni pružatelji medijskih usluga – televizije i
radija  iz članka 19. i 79. ZEM-a koji imaju dopuštenje za
obavljanje djelatnosti, neprofitni pružatelji elektroničkih
publikacija, neprofitni proizvođači audiovizualnog i radijskog
programa koji su se upisali u Upisnik pružatelja medijskih
usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača
audiovizualnog i/ili radijskog programa – (u daljem tekstu
Upisnik) koji vodi Vijeće, do dana objave Javnoga natječaja.

 3. Nemogućnost dodjele sredstava

–         
neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija,
neprofitnim proizvođačima audiovizualnog i radijskog 
programa koji nisu upisani u Upisnik

 Radi navedenog, onim pružateljima
elektroničkih publikacija koji nisu upisani u Upisnik do dana
objave natječaja, neće se moći dodijeliti sredstva Fonda.