Odluka o dodjeli sredstava Fonda, JN 04-14

Na temelju provedenog Javnog natječaja broj 04/14 za raspodjelu
sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija – televizije („Narodne novine“, broj 68/14)
nakladniku DUBROVAČKA TELEVIZIJA D.O.O. dodijeljena su sredstva
Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih
medija u 2014. u iznosu od =695.510,00 kuna.

Odluku o dodjeli sredstava radi sufinanciranja audiovizualnih
programa iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i
raznovrsnosti elektroničkih medija Vijeće za elektroničke medije
donijelo je na sjednici 33-14, održanoj 23. srpnja 2014.

Odluka