Zapisnik s 32-10 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. srpnja 2010.

Zapisnik
32-10.pdf