Zapisnik s 30-10 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. srpnja 2010.

Zapisnik
30-10.pdf