Zapisnik s 27-10 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. lipnja 2010.

Zapisnik 27-10.pdf