Zapisnik s 24-10 sjednice Vijeća za elektroničke medije održane dana 4. lipnja 2010.

Zapisnik
24-10.pdf