Odluke o davanju koncesija NN 47/10

Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluke o davanju
koncesija za obavljanje djelatnosti radija i televizije, a koje
su objavljene u Narodnim novinama broj 47 od 19. travnja 2010.
godine.

Državna
razina.pdf

Šire područje grada Kaštela.pdf

Grad Karlovac – televizija.pdf
Šire
područje grada Oroslavja.pdf