Zapisnik s 7-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 2. ožujka 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave računalne opreme
 4. Prva izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.
 5. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa (Digitalni radio – DAB+)
 6. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+) br. 01/23
 7. Zahtjev društva METEORA PRODUKCIJA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal Zona Sport TV
 8. Prijedlog odluke o ispisu društva BEBOP d.o.o. kao pružatelja medijske usluge satelitom, kabelom, internetom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa (Jazzradio.hr) iz Upisnika pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija
 9. Prijedlog odluke o određivanju ukupne mjesečne naknade od 22. studenog 2021. do 31. prosinca 2023. godine za naplatni prijenos svih nenaplatnih kanala na državnoj razini, isključujući kanale Hrvatske radiotelevizije temeljem čl. 105. ZEM-a
 10. Upute za prijavitelje – Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica – 2. izmjene
 11. Prijedlog sporazuma o partnerstvu na projektu „SURF AND SOUND“ – 2.0 između Agencije za elektroničke medije i B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran
 12. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja i ispisu iz Upisnika pružatelja
 13. Razno