Zapisnik s 6-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 16. veljače 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Zahtjev društva TV STUDIO 7 d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal Zdrava Televizija (Zdrava TV)
 4. Zahtjev društva NOVA TV d.d. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal NOVA FAMILY
 5. Zamolba za odobrenje dodatnih frekvencija na koncesijskom području Primorsko-goranske županije – Radio Trsat d.o.o. (Z-RI2)
 6. Zahtjev društva bravo cbc d.o.o. za dobivanjem prethodne suglasnosti na nagradno natjecanje „Lucky number 7“
 7. Nacrt Programa dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
 8. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a (pružatelji elektroničkih publikacija, usluge na zahtjev i dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski prijenos i duge oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa)
 9. Utvrđivanje popisa pružatelja medijskih usluga koji nisu ispunili obvezu iz članka 25. ZEM-a s prijedlogom mjera
 10. Izvješće o radu portala Žene i mediji za 2022.
 11. Europski audiovizualni opservatorij – članarina za 2023.
 12. WorldDAB – članarina za 2023.
 13. Prijedlog odluke o upisu i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja
 14. Razno