Zapisnik s 5-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 2. veljače 2023. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne javne nabave usluge programske analize televizijskih kanala
  4. Zamolba za davanjem suglasnosti za dodjelu tehničkih parametara odašiljača u mreži Hrvatskog radija-HRL-PU
  5. Konačni Popis značajnih događaja
  6. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u upisnik pružatelja
  7. Razno