Zapisnik s 4-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. siječnja 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Zahtjev udruge ŠTEDOPIS, INSTITUT ZA FINANCIJSKO OBRAZOVANJE za upis u Upisnik pružatelja medijskih usluga – Knjigu neprofitnih proizvođača audio/ili audiovizualnog programa
 3. Izvješće o provedenom savjetovanju o Popisu značajnih događaja
 4. Izvještaj o obavljenom popisu financijske imovine sa svim prilozima
 5. Prijedlog odluke o ispravku vrijednosti i otpisu potraživanja financijske imovine na dan 31. prosinca 2022.
 6. Izvještaj o obavljenom popisu izvanbilančne evidencije sa svim prilozima
 7. Izvještaj o obavljenom popisu nefinancijske imovine sa svim prilozima
 8. Izvještaj o obavljenom popisu obveza sa svim prilozima
 9. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022.
 10. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. (GFI i Bilješke uz financijske izvještaje)
 11. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022.
 12. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u upisnik pružatelja
 13. Razno