Oglašavanje tijela državne uprave, javnih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske

Člankom 38. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/2021) propisano je da su tijela državne uprave, javne ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska kao i pravne osobe u vlasništvu ili  pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske dužne 15% godišnjeg iznosa namijenjenog promidžbi ili oglašavanju svojih usluga ili aktivnosti utrošiti na oglašavanje u audiovizualnim ili radijskim programima regionalnih i lokalnih nakladnika televizije i/ili radija i/ili kod pružatelja elektroničkih publikacija upisanih u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija. Istim je člankom, stavkom 2., propisano da su tijela državne uprave, javne ustanove i pravne osobe dužne do 31. ožujka svake kalendarske godine izvijestiti Vijeće za elektroničke medije o obavljenom oglašavanju u protekloj godini i objaviti podatke o oglašavanju na svojim mrežnim stranicama.

Obrazac s traženim podacima dostavlja se isključivo na e-mail adresu: [email protected] u Excel obliku.

Oglašavanje obrazac

Popis nakladnika radija i televizije na regionalnoj i lokalnoj razini

Popis pružatelja elektroničkih publikacija upisanih u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija