Zapisnik s 49-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. prosinca 2022. 

Dnevni red:

   1. Ovjera zapisnika
   2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
   3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave mobilne telefonije i interneta
   4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge vanjskih stručnjaka za pružanje tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“
   5. Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I2 – Uspostava provjere medijskih činjenica
   6. Upute za prijavitelje – Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2)
   7. Izvješće neovisnog revizora za 2021.- Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
   8. Plan savjetovanja s javnošću za 2023.
   9. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
   10. Razno