Zapisnik s 34-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. rujna 2022. 

Dnevni red:

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge održavanja informatičke opreme
  4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge pružanja udomljavanja i visoke raspoloživosti ISPO za jednogodišnje razdoblje
  5. Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2022.
  6. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 02/22 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
  7. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 03/22 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije
  8. Pickbox d.o.o. – plaćanja naknade za rad Agencije za elektroničke medije
  9. Razno