Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluku o dodjeli novčanih sredstava po Javnom pozivu za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama (poticanje kvalitetnog novinarstva)

Agencija za elektroničke medije treću godinu za redom provodi projekt poticanja novinarske izvrsnosti, sa značajno povećanim budžetom, dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno 1.500 000,00 kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture; obrazovanja; industrije zabave; zdravstva; života u doba pandemije COVIDA-19 i njegovih posljedica: gospodarstva; sporta, promicanja tjelesne kulture i zdravog načina života;  lokalnih tema (komunalna, socijalna i druga pitanja od značaja za lokalnu zajednicu); posljedica i obnove nakon elementarnih nepogoda u Zagrebu, te lokalnih zajednica na području Republike Hrvatske; ekumenizma i religije; ranjivih skupina (djeca i mladi, treća životna dob, osobe s invaliditetom); ljudska prava i prava manjina u društvu; položaj žena u društvu i njihovog osnaživanja; odnosa Republike Hrvatske prema njenim građanima u dijaspori; međunarodnih odnosa i Europske unije i EU politike.

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija,  profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara. 

Slijedom navedenog, Vijeće za elektroničke medije na svojoj 26-22 sjednici održanoj 29. lipnja 2022. donijelo je Odluku o dodjeli novčanih sredstava iz Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.

Svim novinarima/kama kojima su temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama dodijeljena novčana sredstva

Molimo Vas da presliku osobne iskaznice i bankovne kartice svog žiro-računa dostavite gospođi Marijani Lalić na [email protected], kako bi se mogli pripremiti ugovori. Pri tome navedite želite li osobno doći potpisati ugovor ili će Vam biti dostavljen poštom.

AEM će na adrese novinara/novinarki poslati četiri primjerka Ugovora o autorskom djelu. Molimo autore da dva potpisana primjerka vrate na sljedeću adresu:

Agencija za elektroničke medije
Jagićeva 31
10000 Zagreb

Molimo da se za sva dodatna pitanja obratite gospođi Marijani Lalić.