Održana plenarna sjednica Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA)

Europska skupina regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA) održala je početkom prosinca redovitu godišnju plenarnu sjednicu, na kojoj su razmotreni rezultati ostvareni u 2021., te izabrano novo vodstvo skupine.

U kontekstu brzorastućeg broja slučajeva kršenja ljudskog dostojanstva te zaštite maloljetnika na internetu, kao i stalno prisutne prijetnje plasiranjem dezinformacija, važnije je no ikada ta pitanja rješavati brzo, izjavio je na početku sjednice Tobias Schmid, predsjednik ERGA-e. U protekloj je godini zabilježen veliki napredak u prekograničnoj suradnji regulatora i učinkovitom rješavanju takvih slučajeva. Tako je, primjerice, ERGA-in Memorandum o razumijevanju već u prvoj godini od donošenja odigrao aktivnu ulogu u jačanju suradnje među regulatorima. „ERGA je u poziciji da odgovori na prijetnje s kojima se naše društvo suočava na internetu, i to u duhu temeljnih vrijednosti Europske unije. Ujedinjenost u raznolikosti deklarirani je cilj Europske unije i upravo je to ono što regulatori medija na razini EU-a ostvaruju zajedničkim snagama“, rekao je Schmid.

Razmatrajući zadatke u sljedećoj godini, članovi ERGA-e raspravljali su o najavljenom Europskom zakonu o slobodi medija (EMFA). Povjerenik Europske komisije za unutarnje tržište Thierry Breton u svom je uvodnom govoru na plenarnoj sjednici ERGA-e istaknuo da će unutarnje medijsko tržište EU-a biti polazna točka za donošenje Zakona o slobodi medija. “Cilj nam je zaštiti njegovu cjelovitost i neovisnost. Pritom želimo jačati pluralizam medija i poboljšati otpornost tog sektora u cjelini. Želimo jačati transparentna i neovisna medijska tržišta diljem Europske unije te rješavati pitanje regulatorne fragmentacije“, poručio je povjerenik Breton.

ERGA-ine radne skupine tijekom 2021. bavile su se brojnim važnim temama, poput dosljedne provedbe Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD), posebice s obzirom na platforme za dijeljenje video sadržaja i vlogere, kao i gospodarskim utjecajem pandemije bolesti COVID-19 na medijski sektor, te medijskom pismenošću. Na plenarnoj su sjednici predstavljena i usvojena konačna izvješća svih radnih skupina.

ERGA je, osim toga, tijekom 2021. dala svoje mišljenje o brojnim aktualnim zakonodavnim inicijativama na razini Europske unije. Skupina je aktivno sudjelovala u raspravi o Zakonu o digitalnim uslugama i predloženoj strukturi nadzora koju on sadrži. ERGA je također dala svoj doprinos javnom savjetovanju o transparentnosti u političkom oglašavanju. U tom su smislu regulatori pozdravili nedavno usvojen prijedlog Europske komisije o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju.

Jedan od glavnih zadataka europskih regulatora elektroničkih medija je zaštita demokratskog poretka i očuvanje medijskih sloboda i pluralizma, koji se očitovao i u stajalištu i iznesenim preporukama ERGA-e o novom Kodeksu prakse u suzbijanju dezinformacija, čije su potpisnice internetske platforme. Pri tome je ponovno naglašeno kako su učinkovite mjere protiv dezinformacija važnije nego ikada prije, posebice u doba pandemije.

Tema dezinformacija u elektroničkim medijima ostaje u fokusu rada ERGA-e i u 2022. Radne skupine koje djeluju u okviru ERGA-e nastavit će svoj rad na provedbi Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD). Talijanski regulator AGCOM predvodit će rad podskupine za dosljednu provedbu Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, ARCOM (Francuska) nastavit će rad podskupine za dovršenje regulatornog okvira EU-a za medije, a RVR (Slovačka) rad podskupine za borbu protiv dezinformacija i jačanje demokracije u digitalnom okruženju. RRTV (Češka) predvodit će, pak, akcijsku skupinu za ocjenjivanje provedbe Memoranduma o razumijevanju ERGA-e.

Dosadašnji potpredsjednik ERGA-a Karim Ibourki, predsjednik CSA (Belgija), na plenarnoj je sjednici izabran za predsjednika ERGA-e za 2022. Tu je funkciju preuzeo od Tobiasa Schmida (DLM, Njemačka), koji je odradio dvogodišnji predsjednički mandat. Za novog potpredsjednika ERGA-e izabran je Giacomo Lasorella, predsjednik AGCOM-a (Italija). Osim toga, za članove Odbora ERGA-e izabrani su Celene Craig (BAI, Irska), Charlotte Ingvar-Nilsson (MPRT, Švedska) i Tobias Schmid.

Novoizabrani predsjednik ERGA-e Ibourki naglasio je da će fokus ERGA-inog rada i dalje biti zaštita europskih građana, posebice zaštita njihovih temeljnih prava, kao što su ljudsko dostojanstvo i privatnost, te na ulozi regulatora u zaštiti slobode izražavanja. “Jedan od glavnih zadataka u nadolazećem razdoblju bit će jačanje pozicije ERGA-e u aktualnim političkim raspravama, čiji su temelji postavljeni marljivim radom proteklih godina”, najavio je novi predsjednik ERGA-e Karim Ibourki.

ERGA je raspravljala i o Uredbi o transparentnosti političkog oglašavanja i ciljanju u političkom oglašavanju, koju je nedavno predstavila Europska komisija. Cilj te uredbe je uspostava usklađenih pravila o transparentnosti te ciljanju i isticanju u političkom oglašavanju na internetu i izvan njega, uključujući aktivnosti obrade osobnih podataka. ERGA pozdravlja nastojanje da se regulatorno uredi i to područje, napominjući da pojedine definicije, poput pojma „usluge političkog oglašavanja“ iziskuju dodatnu raspravu i savjetovanje. Priopćenje ERGA-e o Uredbi o transparentnosti političkog oglašavanja možete preuzeti ovdje.

ERGA je glavno savjetodavno tijelo Europske komisije za područje elektroničkih medija, te za implementaciju Direktive za audiovizualne medijske usluge. Čine ga nacionalna regulatorna tijela za audiovizualne medijske usluge zemalja članica Europske unije.