ERGA podržava prijedloge Zakona o digitalnim uslugama i Zakona o digitalnim tržištima

Regulacija sadržaja na internetu zahtijeva prilagođena pravila kojima će se odgovoriti na izazove današnjice. Europska komisija namjerava ih uvesti Zakonom o digitalnim uslugama (Digital Services Act) i Zakonom o digitalnim tržištima  (Digital Markets Act). Članovi Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA) općenito pozdravljaju takav pristup Europske komisije.

Europska unija ovim projektom preuzima odgovornost za donošenje standarda vladavine prava i osiguravanje demokracije u internetskom okruženju. ERGA podržava sustavni pristup regulaciji internetskih platformi koji je sadržan u prijedlogu Zakona o digitalnim uslugama i koji uvodi znatne obaveze za internetske platforme. Te obaveze odnosit će se i na sve digitalne i internetske usluge i platforme koje u Europsku uniju dolaze izvan njenog teritorija.

Kako bi se izbjegla fragmentacija zakonodavnog okvira EU-a, ERGA podržava prijedlog da se načelo zemlje podrijetla zadrži kao temeljno načelo regulacije. Izbjegavanje fragmentacije od posebnog je interesa za ERGA-u. Naime, odgovornosti se moraju jasno dodijeliti, sveobuhvatno rasporediti i dosljedno izvršavati, posebice s obzirom na to da bi Zakon o digitalnim uslugama trebao biti nadopuna sektorskom zakonodavstvu poput Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama.U tom kontekstu, ERGA predlaže da se preispitaju predložene strukture nadzora, kao što je uspostava koordinatora za digitalne usluge u svakoj državi članici ili zadaće, nadležnosti i sastav Odbora za digitalne usluge te upravljanje tim odborom. ERGA pojašnjava da bi se predloženim sustavom uspostavila dodatna razina suradnje na nacionalnoj razini i između različitih sektora, koja je u većini slučajeva nepotrebna, te bi mogla dovesti do dodatnih operativnih troškova i neučinkovitosti. Nadalje, ERGA predlaže da se iskoriste i ojačaju postojeće europske sektorske strukture i mreže za suradnju, poput Mreže za suradnju u području zaštite potrošača ili same ERGA-e. Na taj bi se način postigao paneuropski pristup bez neproporcionalnog zadiranja u procedure nadzora koje imaju države članice, uz istovremeno osiguravanje pluralizma unutar država. To je neophodno kako bi se očuvalo načelo nadzora medija neovisnog od država i od institucija izvršne vlasti.

„Odgovornost za zaštitu slobode izražavanja u okviru vladavine prava mora se organizirati i učinkovito provoditi neovisno od državnih i vladinih struktura. Zakon o digitalnim uslugama i Zakon o digitalnim tržištima koje je predložila Europska komisija korak su u pravom smjeru te su znak europske snage i odlučnosti. Ipak, te je dobre pristupe potrebno konkretizirati kako bi oni mogli funkcionirati u praksi. Integracija postojećih, vrlo uspješnih medijskih regulatornih struktura ključna je za održivu provedbu predviđenog novog pravnog okvira. Cilj nam mora biti uspostava ravnoteže između europskog pluralizma i potrebe za čvrstim i ujedinjenim odgovorom moćnim igračima”, izjavio je Tobias Schmid, predsjednik ERGA-e.

ERGA će u predstojećim mjesecima nastaviti analizirati prijedloge Komisije i obrazlagati svoje prijedloge čiji je cilj učinkovit nadzor internetskih platformi i na nacionalnoj i na europskoj razini, uz potpuno poštivanje osnovnih demokratskih načela regulacije medija.

Cijeli tekst ERGA-ine izjave o prijedlozima Zakona o digitalnim uslugama i Zakona o digitalnim tržištima može se preuzeti ovdje: https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/03/ERGA-DSA- DMA-Statement_29032021.pdf