Odluka o pravdanju 01-18 za 2020. 4. dio, 1-19 za 5.dio, 2-19 za 4.dio