Nabava usluge sistematskih pregleda za djelatnike AEMa

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 7-21 sjednici, održanoj 18. veljače 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluga sistematskih pregleda za djelatnike Agencije za elektroničke medije Rok za dostavu ponuda je 15. ožujka 2021. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.