Na plenarnoj sjednici ERGA-e raspravljano o budućnosti europske medijske regulacije

Članice Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA) održale su 4. lipnja 2020. redovitu godišnju plenarnu sjednicu, koja je zbog pandemije COVID-19 održana na daljinu, preko interneta.

Članice ERGA-e razmijenile su informacije o tome kako se medijske kompanije u njihovim zemljama nose s globalnom krizom. Zamjenik predsjednika ERGA-e, Karim Ibourki, iznio je privremene rezultate ad-hoc radne skupine koja se bavi ekonomskom krizom u audiovizualnom području, izazvanom pandemijom koronavirusa. Analiza pokazuje da je cjelokupni medijski sektor u značajnoj mjeri pogođen ozbiljnim gospodarskim gubicima, posebice dionici koji ovise o prihodima od oglašavanja. S druge strane, pružatelji usluga na zahtjev i OTT streaming servisi bilježe porast broja korisnika i gledanosti. Uz zahvalu nacionalnim regulatornim tijelima koja su sudjelovala u istraživanju, Karim Ibourki naglasio je važnost mjera koje su zemlje članice Europske unije poduzele kako bi podržale sektor audiovizualnih medijskih usluga u ovoj izvanrednoj situaciji.  

Budućnost Europske regulacije medija

Članice ERGA-e razmijenile su ideje o budućem EU regulatornom okviru za medije u digitalnom okruženju. Giuseppe Abbamonte, direktor Medijske politike pri generalnoj direkciji Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju, potaknuo je ERGA-u na doprinos tekućoj raspravi o paketu Zakona o digitalnim uslugama, kako bi se zaokružilo regulatorno okruženje za digitalne usluge. Istaknuo je važnost načela zemlje porijekla kao i dodatnu vrijednost koju ERGA donosi pomažući osiguravanju dosljednog uvođenja pravila u medijsko okruženje. Također se osvrnuo na izazove uzrokovane krizom koronavirusa i rješenja na kojima rade Europska komisija i države članice. U tom je smislu istaknuo važnost kvalitetnih medija i uloge regulatora, ojačanih revidiranom Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD), koja uskoro treba biti prenijeta u zakonodavstvo zemalja članica EU-a.

Dezinformacije

Nakon objavljivanja Izvještaja o primjeni Kodeksa prakse u suzbijanju dezinformacija, ERGA se nastavlja baviti problemom informacijskog poremećaja u medijskom ekosustvau. Tijekom 2020. definirane su dvije radne skupine u ovom području. Jedna se bavi pojmom dezinformacija i srodnih koncepata s ciljem stvaranja pregleda o tome kako je taj fenomen pravno reguliran u raznim zemljama članicama EU-a. Pri tome se vodi računa i o definicijama korištenima od strane raznih dionika i akademskom pogledu na tu temu. Druga radna skupina pruža podršku Europskoj komisiji u borbi protiv dezinformacija i nadzoru nad primjenom Kodeksa prakse. U tom smislu ERGA radi na definiranju smjernica za poboljšanje i usklađivanje aktivnosti internetskih platformi u različitim područjima Kodeksa prakse.

Mogućnost pronalaženja i isticanje sadržaja 

Uz navedeno, ERGA se bavi procjenom nacionalnih mjera za osiguravanje mogućnosti pronalaženja sadržaja od općeg interesa i isticanje europskih djela. Stoga ERGA trenutno prikuplja primjere najbolje prakse svojih članica, težeći ka najvećem mogućem stupnju dosljednosti pri implementaciji mjera koje se tiču audiovizualnih medijskih usluga.

Doprinos Izvještaju o vladavini prava Europske Komisije

Članica upravnog odbora ERGA-e Charlotte Ingvar-Nilsson izvijestila je o doprinosu ERGA-e Izvještaju o vladavini prava Europske komisije. Na zahtjev povjerenika Europske komisije za pravosuđe Didiera Reyndersa, članice ERGA-e osigurale su pregled regulatornog okvira u zemljama-članicama s posebnim osvrtom na neovisnost, strukturu i ovlasti regulatora.

Pogled u budućnost: fokus rada ERGA-e iduće godine

Na plenarnoj se sjednici također diskutiralo o nacrtu prijedloga Programa rada ERGA-e za 2021. kojeg je pripremio predsjednik ERGA-e Tobias Schmid u suradnji s članovima upravnog odbora i u dogovoru s Europskom komisijom. Dokument predviđa intenzivnu diskusiju o primjeni Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, procjenu potencijalnog utjecaja nadolazećih prijedloga iz paketa Zakona o digitalnim uslugama na europski medijski okvir, kao i nastavak rada na temi dezinformacija.

„Tehnološki razvoj u medijima oduvijek je karakteriziran dojmom brzine. Za nas kao regulatore medija, to može značiti samo dvije stvari: Prvo, moramo se usredotočiti na zaštitu onoga što, neovisno o tehnološkom razvoju, ostaje najvrijednije zaštite, a to je sloboda govora. Drugo, ne moramo žuriti, ali sigurno moramo biti brzi. Sada je trenutak da radimo zajedno na oblikovanju moderne i primjerene europske regulacije medija“, komentirao je dr. Tobias Schmid, predsjednik ERGA-e u 2020. i povjerenik za Europske poslove udruženja njemačkih medijskih regulatornih tijela.

Inače, ERGA okuplja regulatorna tijela za elektroničke medije država članica EU-a, te je ujedno i glavno savjetodavno tijelo Europske komisije za područje elektroničkih medija, te za provedbu Direktive za audiovizualne medijske usluge.