Zapisnik s 35-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 31. listopada 2019.

DNEVNI RED

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 03/19 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
 4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 03/19
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge fiksne telefonije i interneta
 6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave najma licenci za Microsoft programe na razdoblje od godine dana
 7. Prijedlog odluke o prihvaćanju ponude broj PON/19/01363 društva Span d.o.o.
 8. Prijedlog odluke o prihvaćanju ponude broj PON-KP-1764 društva Omega Software d.o.o.
 9. Prijedlog odluke o upisu Udruge Jadranskih radija kao neprofitnog proizvođača radijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 10. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja društvu NOVA TV d.d. za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal NOVA SPORT
 11. Prijedlog odluke vezano za privremeno eksperimentalno emitiranje u digitalnoj radiodifuziji radijskog programskog kanala u tehnologiji DAB+ – Faza III
 12. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
 13. Emitiranje nenaplatnih televizijskih spotova u povodu Dana elektroničkih medija – svim pružateljima medijske usluge televizije
 14. Razno