Zapisnik 34-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 16. listopada 2019.

DNEVNI RED

  1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 3/19
  2. Ovjera zapisnika
  3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  4. Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave usluge programske analize televizijskih kanala, br. nabave E-MV 02/20
  5. Prijedlog odluke o tiskanju brošure Mediji i nacionalne manjine na engleskom jeziku
  6. Verifikacija Izvješća neovisnog revizora za 2018. – godišnji financijski izvještaji Agencija za elektroničke medije za 2018.
  7. Odricanje od koncesije nakladnika SOLO FM d.o.o. u stečaju (ranije Primorski radio d.o.o.)
  8. Revidiranje mjera i aktivnosti Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
  9. Razno