Zapisnik s 33-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. listopada 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog Plana nabave Agencije za elektroničke medije za 2020.
  4. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
  5. Prijedlog ugovora o suorganizaciji 12. Dana elektroničkih medija s okvirnim troškovnikom HURIN-a i dnevnog reda 12. Dana elektroničkih medija
  6. Razno