Zapisnik s 32-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 2. listopada 2019.

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za područja:
  • grad Varaždin
  • općina Vela Luka
  • gradovi Valpovo i Belišće te općine Marijanci i Bizovac
  • šire područje grada Murskog Središća te općine Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec
  • općine Vidovec, Beretinec i dio grada Varaždina
  • grad Koprivnica
  • Zadarska županija
  • grad Rijeka
  • Primorsko-goranska županija
  • grad Osijek
  • grad Nova Gradiška i općine Rešetari, Dragalić i Cernik,
 4. Razno