Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Vijeće za elektroničke medije na sjednici održanoj 11. travnja 2019. donijelo je Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po Javnom natječaju broj 01/17 i  02/17 za 2018. godinu.

Donesene su Odluka o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/2017 za 2018. za pružatelje medijske usluge Podravski radio d.o.o., Radio otok Krk d.o.o., Radio Trsat d.o.o.-Laganini FM Rijeka, Radio Ogulin d.o.o. te Odluka o pravdanju dijela sredstava Fonda po javnom natječaju broj 02/2017 za 2018. za pružatelja medijske usluge Radio Kaj d.o.o.