Vijeće za elektroničke medije donijelo odluku po zahtjevu Slovenia Broadband S.a.r.L. za stjecanjem sto posto dionica društva Nova TV d.d.

Vijeće za elektroničke medije, na sjednici održanoj 14. studenog 2017., donijelo je jednoglasnu odluku da ne postoje zakonski uvjeti za stjecanje sto posto dionica društva Nova TV d.d. od strane Slovenia Broadbanda, a zbog nedopuštenosti koncentracije u smislu Zakona o elektroničkim medijima.

Slovenia Broadband S.a.r.l., koje je podnijelo prijavu, je međunarodno holding društvo koje upravlja poslovanjem raznih operativnih društava u srednjoj i istočnoj Europi uključivo i na području Republike Hrvatske. Trgovačka društva pod kontrolom podnositelja prijave aktivna u proizvodnji i emitiranju televizijskih kanala na području Republike Hrvatske su ORLANDO KLINCI d.o.o., FIGHT CHANNEL d.o.o.,  ADRIA NEWS d.o.o. te TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. Zagreb.

TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. je nesporno povezana osoba podnositelja prijave. Povezanost se u konkretnom slučaju očituje na način da je vlasnik podnositelja prijave trgovačko društvo United Media S.a.r.l., a isto društvo je konačni vlasnik trgovačkog društva Totalna televizija d.o.o.

Trgovačko društvo TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. je mrežni operator u smislu Zakona o elektroničkim komunikacijama za pružanje javno dostupnih telefonskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga prijenosa slike, govora i zvuka putem elektroničkih komunikacijskih mreža (što isključuje usluge radiodifuzije) te usluge davanja pristupa internetu. Slijedom toga, na ovaj subjekt se primjenjuje odredba čl. 61, ZEM-a, prema kojoj operator koji obavlja djelatnost prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa ne može biti nakladnik televizije i/ili radija te pružatelj medijskih usluga iz članka 79. ovoga Zakona.

Zakonodavac je detaljnim uređivanjem pretpostavki povezanosti društava dao do znanja da povezanost osoba smatra važnim institutom u kontekstu propisa o zaštiti pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Nadalje, svi poduzetnici povezani zajedničkim kapitalom, kontrolom ili na drugi način u smislu odredaba Zakona o trgovačkim društvima smatraju se jednim gospodarskim subjektom, a njihova povezanost procjenjuje se u smislu odredbe članka 53. ZEM-a. Zabrana iz čl. 61 ZEM ne temelji se na tržišnoj snazi, nego na nespojivosti uloge pružatelja medijskih usluga koji odabire i organizira medijski sadržaj s ulogom operatora koji pruža javnu uslugu prijenosa signala elektroničkim komunikacijskim mrežama ili daje na korištenje javnu komunikacijsku mrežu.