Pravdanje sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2012. godinu

Vijeće za elektroničke medije danas je donijelo odluku o
prihvaćanju dijela pravdanja sredstava Fonda za poticanje
pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2012. godinu.