Odluka o dodjeli sredstava Fonda za 2008. godinu

Na temelju članka 57. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine”, broj 122/03, 79/07 i 32/08), članka 9. stavka 1. Pravilnika o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje programskih sadržaja iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, kriterijima za raspodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja programskih sadržaja za koja su dodijeljena (“Narodne novine”, broj 07/08 i 11/08) i članka 2. Odluke o načinu vrednovanja prijava na natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (“Narodne novine”, broj 16/08), Vijeće za elektroničke medije je na 194. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2008. godine donijelo sljedeću odluku.